Twoja jedyna polska strona o Selenie Gomez

„Survivors”

„Survivors”

Wersja oryginalna

You built me from a broken heart
With bricks you made from broken parts
You’ve fixed the paint, so we could start
So now what’s mine is ours
I still have proof in form of scars
The first time always falls so far
Those healing wounds heal twice as hard
But now what’s mine is ours
But now what’s mine is ours

We are survivors
We are survivors of the wild
We are survivors
We are survivors of the wild

My sweet devoted counterpart
We kept each other’s shooting stars
However close, however far
Whatever’s mine is ours
Whatever’s mine is ours

We are survivors
We are survivors of the wild
We are survivors
We are survivors of the wild
We are survivors
We are survivors of the wild
We are survivors (we are survivors)
We are survivors of the wild

Woahoooo (we are, we are)
Woahoooo (we are, we are)
Woahoooo(we are, we are)
We are survivors of the wild
Woahoooo (we are, we are)
Woahoooo (we are, we are)
Woahoooo(we are, we are)
We are survivors of the wild

We are survivors of the wild
We are survivors (woah)
We are survivors of the wild
We are survivors (we are survivors)
We are survivors of the wild

Wersja przetłumaczona

Zbudowałeś mnie od złamanego serca
Z klocków stworzyłeś złamane części
Naprawiłeś farby, więc możemy zacząć
Więc teraz co jest moje jest nasze
Wciąż mam dowody w bliznach
Za pierwszym razem zawsze upada się daleko
Teraz gojenie ran będzie dwa razy trudniejsze
Ale teraz co moje jest nasze
Ale teraz co moje jest nasze

Jesteśmy ocaleni
Jesteśmy ocaleni z dziczy
Jesteśmy ocaleni
jJesteśmy ocaleni z dziczy

Moja słodka oddana ilość siebie
Możemy złapać inne spadające gwiazdy
Jednak blisko, jednak daleko
Cokolwiek jest moje, jest nasze
Cokolwiek jest moje, jest nasze

Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy
Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy
Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy
Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy

Jesteśmy ocalonymi z dziczy

Jesteśmy ocalonymi z dziczy

Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy
Jesteśmy ocalonymi
Jesteśmy ocalonymi z dziczy