Twoja jedyna polska strona o Selenie Gomez

„Rise”

„Rise”

Wersja oryginalna

You can stand beside the madness like a falling piece
You can hold onto the sadness like a souvenir
Just close your eyes and see your life
Like the air

You can tap into the strength you never knew you had
You can breathe into your faith no matter where you’re at
Just close your eyes and change your life
Like the air

Like the air you can
Rise from the rubble with your mind, you can hover
You can rise like the tide, like the heat it in the summer
Yes, I know there are those who will wanna bring you down
But you can rise with your mind and make your higher power proud
Like the air you can rise
Rise

The earth can pull you down with all its gravity
And the measure of your worth is sometimes hard to see
So just hold on, when the night is done
Like the sun

Like the air you can
Rise from the rubble with your mind, you can hover
You can rise like the tide, like the heat it in the summer
Yes, I know there are those who will wanna bring you down
But you can rise with your mind and make your higher power proud
Like the air you can rise
Rise

So even when your bones feel like weights
And it’s hard to lift the smile on your perfect face
You can still find a peaceful place
Close your eyes until you’re floating up in outer space
It’ll be alright, they’re just jealous of your highs
So they can knock you down, but

Like the air you can
Rise from the rubble with your mind, you can hover
You can rise like the tide, like the heat it in the summer
Yes, I know there are those who will wanna bring you down
But you can rise with your mind and make your higher power proud
Like the air you can rise
Rise

Wersja przetłumaczona

Możesz stanąć obok szaleństwa, jak upadła łza
Możesz trzymać smutek, jak pamiątkę
Po prostu zamknij oczy i zobacz swoje życie
I zobaczyć swoje życie
Jak powietrze

Możesz wykorzystać siłę, którą nigdy nie wiedziałeś, że miałeś
Możesz tchnąć do swojej wiary, nie ważne gdzie się znajdujesz
Po prostu zamknij oczy i zmień swoje życie
Jak powietrze

Jak powietrze możesz
wzrosnąć z gruzów swojego umysłu, możesz się wznieść
możesz wzrosnąć jak przypływ, jak ciepło w lecie
Tak, wiem, że są tacy, którzy chcą byś upadł w dól
ale możesz wnieść się ponad swój umysł i być dumnym ze swojej siły
Jak powietrze możesz się wznieść
Wznieść

Ziemia może cię przyciągać w dół ze swoją grawitacją
A w miarę wartości czasami ciężko jest zobaczyć
Więc trzymaj się, kiedy skończy się noc
Jak słońce

Jak powietrze możesz
wzrosnąć z gruzów swojego umysłu, możesz się wznieść
możesz wzrosnąć jak przypływ, jak ciepło w lecie
Tak, wiem, że są tacy, którzy chcą byś upadł w dól
ale możesz wnieść się ponad swój umysł i być dumnym ze swojej siły
Jak powietrze możesz się wznieść
Wznieść

Kiedy twoje kości czują się ciężkie
I ciężko unieść uśmiech na twojej idealnej twarzy
Możesz wciąż znaleźć swoje spokojne miejsce
Zamknij swoje oczy póki unosisz się w przestrzeni kosmicznej
Będzie dobrze, oni są zazdrości o twoje wzloty
Więc oni mogą ściągnąć cię w dól, ale

Jak powietrze możesz
wzrosnąć z gruzów swojego umysłu, możesz się wznieść
możesz wzrosnąć jak przypływ, jak ciepło w lecie
Tak, wiem, że są tacy, którzy chcą byś upadł w dól
ale możesz wnieść się ponad swój umysł i być dumnym ze swojej siły
Jak powietrze możesz się wznieść
Wznieść