Twoja jedyna polska strona o Selenie Gomez

„Me & the Rhythm”

„Me & the Rhythm”

Wersja oryginalna

Ooh, the rhythm takes you over
Takes you to a different place
A different space
Ooh, the smoke is getting closer
I can feel our young blood race
Through cityscapes

And everybody wants to be touched
Everybody wants to get some
But don’t you play a song about love
When I move my body
I don’t have to talk about none
Let the chemicals do its stuff
‚Til the energy is too much

Yeah, all I need
Is the rhythm
Me and the rhythm
Nothing between
Yeah, the rhythm
Me and the rhythm
And I know, I know, I know
I can’t fight it
I won’t, I won’t, I won’t
Deny it
Oh no, oh no, oh no
I’d be lying
If I said I didn’t need
Yeah, the rhythm
Me and the rhythm

Ooh, I start to feel it now
Feeling like I’m truly free
I’m free in me
Ooh, the heat’s a common ground
No matter what’s your history
Be free with me, oh

And everybody wants to be touched
Everybody wants to get some
But don’t you play a song about love
When I move my body
I don’t have to talk about none
Let the chemicals do its stuff
‚Til the energy is too much

Yeah, all I need
Is the rhythm
Me and the rhythm
Nothing between
Yeah, the rhythm
Me and the rhythm
And I know, I know, I know
I can’t fight it
I won’t, I won’t, I won’t
Deny it
Oh no, oh no, oh no
I’d be lying
If I said I didn’t need
Yeah, the rhythm
Me and the rhythm

Wersja przetłumaczona

Ooh, rytm zabierze cię ponad
Zabierze cię w inne miejsce
W inną przestrzeń
Ooh, dym jest coraz bliżej
Mogę poczuć twój wyścig młodej krwi
Przez widok miejski

I każdy chce być dotykany
Każdy chce dostać coś
Ale nie graj piosenki o miłości
Kiedy ruszam moim ciałem
Nie muszę mówić o żadnym
Niech chemikalia robią swoje rzeczy
Dopóki jest zbyt wiele energii

Yeah, wszystko czego potrzebuje
To jest rytm
Ja i rytm
Nic pomiędzy
Yeah, rytm
Ja i rytm
I ja wiem, wiem, wiem
Nie będę z tym walczyć
I nie będę, nie będę, nie będę
Zaprzeczać
O nie, o nie, o nie
Skłamałabym
Gdybym powiedziała, że nie potrzebuję
Yeah, rytm
Ja i rytm

Ooh, teraz zaczynam to czuć
Uczucie, że jestem prawdziwie wolna
Jestem wolna w sobie
Ooh, ciepło jest bezsporne
Bez względu na to jaka jest twoja historia
Bądź wolny ze mną, oh

I każdy chce być dotykany
Każdy chce dostać coś
Ale nie graj piosenki o miłości
Kiedy ruszam moim ciałem
Nie muszę mówić o żadnym
Niech kamera robi swoje
Dopóki jest zbyt wiele energii

Yeah, wszystko czego potrzebuje
To jest rytm
Ja i rytm
Nic pomiędzy
Yeah, rytm
Ja i rytm
I ja wiem, wiem, wiem
Nie będę z tym walczyć
I nie będę, nie będę, nie będę
Zaprzeczać
O nie, o nie, o nie
Skłamałabym
Gdybym powiedziała, że nie potrzebuję
Yeah, rytm
Ja i rytm

Jeśli czujesz się jak iskra
Następnie wyjdź z ciemności
Jeśli czujesz się jak iskra
Następnie wyjdź z ciemności
Jeśli czujesz się jak iskra
Następnie wyjdź z ciemności
Jeśli czujesz się jak iskra
Następnie wyjdź z ciemności
Jeśli czujesz się jak iskra
Następnie wyjdź z ciemności

Yeah, wszystko czego potrzebuje
To jest rytm
Ja i rytm
Nic pomiędzy
Yeah, rytm
Ja i rytm
I ja wiem, wiem, wiem
Nie będę z tym walczyć
I nie będę, nie będę, nie będę
Zaprzeczać
O nie, o nie, o nie
Skłamałabym
Gdybym powiedziała, że nie potrzebuję
Yeah, rytm
Ja i rytm