„Lose You To Love Me”

„Lose You To Love Me”

Wersja oryginalna

[Verse 1]
You promised the world and I fell for it,
I put you first and you adored it.
Set fires to my forest,
And you let it burn.
Sang off–key in my chorus,
’Cause it wasn’t yours.
I saw the signs and I ignored it,
Rose–colored glasses all distorted,
Set fire to my purpose,
And I let it burn,
You got off on the hurtin’,
When it wasn’t yours, yeah.

[Pre-Chorus]
We’d always go into it blindly,
I needed to lose you to find me,
This dance, it was killing me softly,
I needed to hate you to love me, yeah.

[Chorus]
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to lose you to love me, yeah,
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to lose you to love me.

[Verse 2]
I gave my all and they all know it,
Then you tore me down and now it’s showing,
In two months, you replaced us,
Like it was easy,
Made me think I deserved it,
In the thick of healing, yeah.

[Pre–Chorus]
We’d always go into it blindly,
I needed to lose you to find me,
This dance, it was killing me softly,
I needed to hate you to love me, yeah.

[Chorus]
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to lose you to love me, yeah,
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to lose you to love me.

[Brigde]
You promised the world and I fell for it,
I put you first and you adored it,
Set fires to my forest,
And you let it burn,
Sang off–key in my chorus.

[Chorus]
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to hate you to love me, yeah,
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
I needed to lose you to love me,
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah.

[Outro]
And now the chapter is closed and done,
To love, love, yeah,
To love, love, yeah,
To love, yeah,
And now it’s goodbye, it’s goodbye for us.

Wersja przetłumaczona

[Zwrotka 1]
Obiecywałeś mi świat i w to uwierzyłam
Byłeś najważniejszy, uwielbiałeś to
Wznieciłeś ogień w moim lesie*
I pozwoliłeś mu spłonąć
Śpiewałeś poza dźwiękami w moim refrenie,
Bo nie był twój
Widziałam znaki i je zignorowałam,
Różowe okulary wszystko zniekształciły**
Podpal mój cel,
A ja pozwolę mu spłonąć
Pozbyłeś się tego cierpienia,
Bo nie należało ono do ciebie, tak

[Przedrefren]
Zawsze wchodziliśmy w to na ślepo,
Musiałam cię stracić, by odnaleźć samą siebie
Ten taniec powoli mnie zabijał
Musiałam cię znienawidzić, by pokochać samą siebie

[Refren]
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, tak
Musiałam cię znienawidzić, by pokochać samą siebie
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, tak
Musiałam cię stracić, by odnaleźć samą siebie

[Zwrotka 2]
Dałam z siebie wszystko i każdy to wie,
Zawiodłeś mnie
I teraz to się ukazuje,
W dwa miesiące nas zastąpiłeś,
Jak gdyby to było łatwe
Sprawiłeś, że poczułam się jakbym na to zasługiwała,
Podczas intensywnego leczenia…

[Przedrefren]
Zawsze wchodziliśmy w to na ślepo,
Musiałam cię stracić, by odnaleźć samą siebie
Ten taniec zabijał mnie delikatnie.
Musiałam cię znienawidzić, by pokochać samą siebie

[Refren]
Kochać miłość, tak,
Kochać miłość, tak,
Kochać, tak,
Musiałam cię stracić, żebyś mnie kochał, tak,
Kochać miłość, tak,
Kochać miłość, tak,
Kochać, tak,
Musiałam cię stracić, żebyś mnie kochał.

[Zwrotka 1 – ponownie]
Obiecywałeś świat i w to uwierzyłam
Byłeś najważniejszy, uwielbiałeś to
Wznieciłeś ogień w moim lesie*
I pozwoliłeś mu spłonąć
Śpiewałeś poza dźwiękami w moim refrenie…

[Refren]
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, tak
Musiałam cię znienawidzić, by pokochać samą siebie
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, tak
Musiałam cię stracić, by odnaleźć samą siebie

[Po refrenie]
A teraz rozdział jest zamknięty i zakończony,
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, pokochać, tak
Aby pokochać, tak
A teraz jest to pożegnanie, pożegnanie dla nas.

* Set fires to my forest – wyrażenie określające miłosny zawód
** Różowe okulary – używane w wyrażeniu: patrzeć na świat przez różowe okulary, oznaczające optymistyczne, pozbawione krytycyzmu i refleksji podejście do zdarzeń