Twoja jedyna polska strona o Selenie Gomez

„Back To You”

„Back To You”

Wersja oryginalna

Took you like a shot,
Thought that I could chase you with the cold evening,
Let a couple years water down how I’m feeling about you (feeling about you),
And every time we talk,
Every single word will talk to this moment,
And I gotta convince myself I don’t want it, even though I do (even though I do).

You could break my heart in two,
But when it heals, it beats for you,
I know its forward but it’s true,
I wanna hold you when I’m not supposed to,
When I’m laying close to someone else,
You’re stuck in my head and I can’t get you out of it,
If I could do it all again,
I know I’d go back to you,
I know I’d go back to you,
I know I’d go back to you.

I never got it right,
Playing and re-playing old conversations,
Overthinking every word and I hate it,
‚Cause it’s not me (’Cause it’s not me),
And what’s the point of hiding,
And everybody knows we got unfinished business,
And I’d regret it if I didn’t say this isn’t what it could be (isn’t what it could be).

You could break my heart in two,
But when it heals, it beats for you,
I know its forward but it’s true,
I wanna hold you when I’m not supposed to,
When I’m laying close to someone else,
You’re stuck in my head and I can’t get you out of it,
If I could do it all again,
I know I’d go back to you,
I know I’d go back to you,
I know I’d go back to you,
I go back to you,
I go back to you,
I know I said I wasn’t sure,
But I go back to you,
I know I’d go back to you.

You could break my heart in two,
But when it heals, it beats for you,
I know its forward but it’s true,
Won’t lie, I’d go back to you,
You know, my thoughts are running loose,
It’s just a thing you make me do,
And I could fight, but what’s the use,
I know I’d go back to you.

I wanna hold you when I’m not supposed to,
When I’m laying close to someone else,
You’re stuck in my head and I can’t get you out of it,
If I could do it all again,
I know I’d go back to you,
I’ll go back to you,
I’ll go back to you,
I know I’d go back to you.
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you)
(Go back to you, go back to you)

Wersja prztłumaczona

Wzięłam cię jak piorun,
Pomyślałam, że mogę ścigać się z tobą zimnym wieczorem,
Pozwólcie, że kilka lat rozcieńczy się, jak się z tobą czuję (czując ciebie),
I za każdym razem, gdy rozmawiamy,
Każde pojedyncze słowo przemówi do tej chwili,
I muszę przekonać samą siebie, że tego nie chcę, mimo że to robię (nawet jeśli tak robię).

Możesz złamać mi serce na dwoje,
Ale kiedy ono się leczy, bije dla ciebie,
Znam jego postęp, ale to prawda,
Chcę cię zatrzymać, kiedy nie powinnam,
Kiedy położę się blisko kogoś innego,
Utknąłeś w mojej głowie i nie mogę cię z niej wydostać,
Gdybym mogła zrobić to jeszcze raz,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie.

Nigdy tego nie rozumiem,
Odtwarzanie i ponowne odtwarzanie starych rozmów,
Przeinaczenie każdego słowa i nienawidzę tego,
Bo to nie ja (Bo to nie ja),
Jaki jest cel ukrywania,
I wszyscy wiedzą, że mamy niedokończoną sprawę,
I żałowałabym tego, gdybym nie powiedziała, że to nie jest to, czym może być (nie jest to możliwe).

Możesz złamać mi serce na dwoje,
Ale kiedy ono się leczy, bije dla ciebie,
Znam jego postęp, ale to prawda,
Chcę cię zatrzymać, kiedy nie powinnam,
Kiedy położę się blisko kogoś innego,
Utknąłeś w mojej głowie i nie mogę cię z niej wydostać,
Gdybym mogła zrobić to jeszcze raz,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie.

Możesz złamać mi serce na dwoje,
Ale kiedy ono się leczy, bije dla ciebie,
Znam jego postęp, ale to prawda,
Nie kłamie, wróciłabym do ciebie,
Wiesz, moje myśli biegną luźno,
Po prostu zmuszasz mnie do tego,
I mogłam walczyć, ale jaki jest pożytek,
Wiem, że wrócę do ciebie.

Możesz złamać mi serce na dwoje,
Ale kiedy ono się leczy, bije dla ciebie,
Znam jego postęp, ale to prawda,
Chcę cię zatrzymać, kiedy nie powinnam,
Kiedy położę się blisko kogoś innego,
Utknąłeś w mojej głowie i nie mogę cię z niej wydostać,
Gdybym mogła zrobić to jeszcze raz,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie,
Wiem, że wrócę do ciebie.